ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

 

Δωρεάν Σπουδές με Υποτροφίες από 9 Ιδρύματα!

Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ου θα βρείτε τις 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ου θα βρείτε τις 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ου θα βρείτε τις 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
υκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
Σε αγώνα δρόμου αποδύονται όλο και περισσότεροι νέοι προκειμένου να αποκτήσουν μια υποτροφία. Σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, χιλιάδες νέοι και κυρίως οι «άριστοι» σε επίπεδο σπουδών ψάχνουν απεγνωσμένα προκειμένου να εντοπίσουν μια υποτροφία της αρεσκείας τους. Η διαδικασία αυτή είναι συχνά πολύπλοκη με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ένας και μόνο οργανισμός που να συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες. Και έτσι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ψάχνουν αδιάκοπα ανάμεσα σε δεκάδες φορείς, αφού κάθε χρόνο παρέχονται χιλιάδες υποτροφίες. Στη χώρα μας ο βασικός φορέας διαχείρισης των υποτροφιών, τις οποίες χορηγεί η ελληνική κυβέρνηση είναι το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο προκηρύσσει ετησίως υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ χορηγεί και χρηματικά ποσά για προπτυχιακές σπουδές. Ωστόσο, πέρα από το ΙΚΥ, υποτροφίες δίνουν και εκατοντάδες άλλοι φορείς: Υπουργεία, Πανεπιστήμια, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, Κληροδοτήματα, Ιδρύματα, Κυβερνήσεις άλλων χωρών, ιδιώτες κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

  Βασικός πάροχος υποτροφιών στην Ελλάδα είναι το ΙΚΥ. Υπάρχουν όμως δεκάδες ακόμη φορείς που δίνουν υποτροφίες, όπως ξένες χώρες, κληροδοτήματα, πανεπιστήμια, υπουργεία κ.ά.

Σήμερα παρουσιάζουμε μερικούς από τους βασικότερους φορείς, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητούν κάθε χρόνο σχετικές πληροφορίες από όσες περισσότερες πηγές μπορούν.

 

 Επίσης οι φοιτητές εκτός απο τις δικές τους έρευνες θα πρέπει να απευθύνονται και στα γραφεία σταδιοδρομίας των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, τα οποία έχουν ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα και μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια.

Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Λυσικράτους 14, Αθήνα, 105 58, τηλ. 210 3254385-9, www.iky.gr
 

 

Δίνει υποτροφίες σε όσους έχουν ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια, πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής, σε όσους δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα και έχουν διακριθεί για την επίδοση στις σπουδές, τη χρηστότητα και το ήθος τους. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές.

 Το ίδρυμα χορηγεί τόσο στους υποψηφίους για σπουδές στο εξωτερικό όσο και στους υποτρόφους για σπουδές στην Ελλάδα οικονομικές παροχές το ύψος των οποίων καθορίζεται ανά κατηγορία σύμφωνα με τις κανονικές διατάξεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και με βάση τις οικονομικές δυνατότητές του.

Κοινωφελές Ιδρυμα Α.Σ. Ωνάσης. Αισχίνου 7, Αθήνα, τηλ.: 210 3713000, fax: 210 3713013, URL: http://www.onassis.gr/ e-mail: foreigners@onassis.gr και pubrel@onassis.gr

Το Ιδρυμα από το 1978 χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες πτυχιούχους Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό. Επιπλέον, το Ιδρυμα σε ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών που προσέφεραν ή προσφέρουν οι ναυτικοί και λοιποί εργαζόμενοι του Ομίλου Ωνάση, χορηγεί υποτροφίες για Έλληνες μέσω ειδικού προγράμματος στα παιδιά τους, τόσο για προπτυχιακές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές. Από το 1978 που λειτουργεί το πρόγραμμα μέχρι και το έτος 2013 έχουν χορηγηθεί 5.279 υποτροφίες, η συνολική δαπάνη των οποίων ανέρχεται περίπου σε 74 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

 Ιδρυμα Fulbright. Βασιλίσσης Σοφίας 6, Αθήνα, www.fulbright.gr,  

τηλ.: 210 7241811-2, 210 7292023, 210 7292041 Αμερικανικό ίδρυμα το οποίο χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε αποφοίτους ελληνικών πανεπιστημίων.  

 

Ιδρυμα Λάτση. Οθωνος 8-10, Σύνταγμα, τηλ. 210 3220505, www.latsis-foundation.org/ Από 1ης Ιανουαρίου 2012 το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, μετά την παύση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση, ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών.

 Η χορήγηση νέων υποτροφιών για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις που θα ανακοινώνονται σε ετήσια βάση. 

 

 Ιδρυμα Κόκκαλη. http://www.hks.harvard.edu/kokkalis/index.html.

Το ίδρυμα προσφέρει πλήθος υποτροφιών για πάρα πολλές ειδικότητες και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συνεχή ενημέρωση καθώς διαρκώς ανανεώνονται.

Iδρυμα Λίλιαν Βουδούρη. Πληροφορίες: Νίκης 16, Σύνταγμα, τηλ. 210 3224127, www.lilianvoudouri.gr/

Μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει περισσότερες από 600 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, διαθέτοντας πλέον των 3.700.000­ συνολικά. Το φάσμα της θεματολογίας είναι ευρύτατο και καλύπτει τομείς όπως οι Νομικές Επιστήμες (Εμπορικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Δίκαιο MME, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ιατρικό Δίκαιο), η Ιατρική, η Αρχιτεκτονική, η Συγκοινωνιολογία, η Λογοθεραπεία, η Ειδική Αγωγή, η Ψυχολογία, η Πληροφορική, η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Θεατρολογία, η Μουσική, οι Σπουδές Κινηματογράφου και Τηλεόρασης κ.λπ.

Ιδρυμα Μποδοσάκη. Πληροφορίες: Λ. Αμαλίας 20, Αθήνα, τηλ. 210 3223243, www.bodossaki.gr/ Οι υποτροφίες του ιδρύματος δίδονται για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ για θετικές επιστήμες, όπως π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Περιβαλλοντικές Επιστήμες κ.ά. Η ελληνική ιθαγένεια, η πολύ καλή γνώση της γλώσσας και ο βαθμός του πτυχίου (ορίζεται κάθε φορά στην προκήρυξη) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Λεωφ. Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα, τηλ.: 210 7229811-15, www.eie.gr Τα ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος προκηρύσσουν θέσεις για μεταπτυχιακούς υποτρόφους προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. www.cyscholarships.gov.cy/, Φλωρίνης 7, GREG TOWER, Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, Κύπρος, τηλ.: +357 22456433, e-mail: ikyk@ikyk.org.cy Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή/και άλλους ημεδαπούς φορείς ή αρχές, για τη χορήγηση υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε κλάδους και σε επίπεδα που είναι σύμφωνα με τα προγράμματά του.


 


Γίνε καθηγητής αγγλικών κι απόκτησε πρόσβαση σε όλα τα αγγλόφων πανεπιστήμια, καθώς ψάχνεις την κατάλληλη υποτροφία!

.. αν θέλεις να προετοιμαστείς οικονομικά για το Proficiency,
σου προσφέρεται το
 ΜΟΝΑΔΙΚΟ
 
Course Προετοιμασίας Proficiency
για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ
! ...

με ανάλυση όλων των ασκήσεων στα Ελληνικά! 
 

 

 

Mini ECPE Listening TEST Proficiency ECPE

Λάθη ECPE

 
Ολοκληρωμένο
On-Line Πρόγραμμα
Προετοιμασίας
! 

Full ECPE TestsΤο πλήρες πρόγραμμα σου προσφέρεται μέσω των 4 βιβλίων,
 2 cd, 1 DVD και 18 αναλυτικών ΕΝΟΤΗΤΩΝ εντός του συμπληρωματικού
site
 με την ανάλυση όλων των ασκήσεων, διορθωμένες εκθέσεις και τεστ λεξιλογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, πάτησε
ΕΔΩ 


 

 

 

 

 

 

 Γνωμικά Εργασίας
 Γνωμικά Εργασίας
 Αποφθέγματα Εργασίας
 Ρητά Εργασίας
 Ρήσεις Εργασίας
 Gnomika Egrasia
 ΕΣΠΑ
 Σύγχρονη Επιχείρηση
 Γυναικεία επιχείρηση
 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ
 Ιστοσελίδες του Site  Προετοιμασία 
Proficiency για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ!

Proficiency ECPE

με ανάλυση όλων των ασκήσεων στα Ελληνικά! 


Καθηγητής Αγγλικών

Γίνε Καθηγητής Αγγλικών ξεκινώντας από ΕΔΩ


Εξετάσεις Lower


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER

Πέρασε κι ΕΣΥ,
το TOEIC, το FCE, το Michigan ή το Κρατικό κι απόκτησε την πιστοποίηση γλωσσομάθειας! Πάτησε
ΕΔΩ