ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

 


ΕΦΕΔΡΕΙΑ: Ποια Πτυχία Αγγλικών
& Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
δίνουν μόρια για την αξιολόγηση
της εργασιακής εφεδρείας στο δημόσιο!

Τα κριτήρια και τα μόρια από το Basic, Lower, Advanced & Proficiency, για την κατάταξη της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο

 

Το προσωπικό που θα ενταχθεί στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, που θα ανανεώνονται σε τακτικά διαστήματα, θα λαμβάνει επί 12 μήνες το 60% των αποδοχών του.

 

Όπως διαβεβαιώνει το υπουργείο, η κατάταξη γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία, τον χρόνο εργασίας στον φορέα, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες).

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα άτομα με αναπηρία, τους έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία, καθώς και για τους συζύγους που έχουν χαρακτηριστεί και οι δύο ως πλεονάζοντες.


Το 10% του προσωπικού που περνάει στην εφεδρεία θα επαναπροσληφθεί στο Δημόσιο, το 30% θα απορροφηθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ένα ακόμη ποσοστό θα επαναπροσληφθεί
 ως εποχιακό προσωπικό και ένα μέρος του, που δεν εκπληρώνει τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, θα απολυθεί.

Η αξιολόγηση και η μοριοδότηση στις ξένες γλώσσες, του προσωπικού που τυχόν χαρακτηριστεί ως πλεονάζον, θα γίνει με βάση αντικειμενικά κριτήρια


Κριτήρια Αξιολόγησης με βάση την  Γνώση της Ξένης Γλώσσας

 

α) Για άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: σαράντα (40) μονάδες,

β) για πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: τριάντα (30) μονάδες,

γ) για καλή γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης : είκοσι (20) μονάδες,

 

δ) για μέτρια γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης: δέκα (10) μονάδες.  


Για τον υπάλληλο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις σαράντα (40) μονάδες.
 

 

Εξετάσεις Proficiency: Αριστη γνώση (Γ2/C2)

Εξετάσεις Advanced: Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C2)


Εξετάσεις Lower: Καλή Γνώση (B2/Β2)

Εξετάσεις Basic: Μέτρια Γνώση (Β1/B1)

Χρειάζεστε κι εσείς ένα πιστοποιητικό αγγλικών, για να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αξιλογήσεις για την εργασιακή εφεδρεία;

Υπάρχει η λύση οικονομικής προετοιμασίας, για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ ενήλικες, για το αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, πιστοποιητικό TOEIC!

Ανακαλύψτε κι εσείς, το πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για το Basic, Lower & Advanced  ΕΔΩ!

 

 

 

 

 Γνωμικά Εργασίας
 Γνωμικά Εργασίας
 Αποφθέγματα Εργασίας
 Ρητά Εργασίας
 Ρήσεις Εργασίας
 Gnomika Egrasia
 ΕΣΠΑ
 Σύγχρονη Επιχείρηση
 Γυναικεία επιχείρηση
 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ
 Ιστοσελίδες του Site  Προετοιμασία 
Proficiency για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ!

Proficiency ECPE

με ανάλυση όλων των ασκήσεων στα Ελληνικά! 


Καθηγητής Αγγλικών

Γίνε Καθηγητής Αγγλικών ξεκινώντας από ΕΔΩ


Εξετάσεις Lower


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER

Πέρασε κι ΕΣΥ,
το TOEIC, το FCE, το Michigan ή το Κρατικό κι απόκτησε την πιστοποίηση γλωσσομάθειας! Πάτησε
ΕΔΩ