ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

 

 

Ποια είναι η Επιχορήγηση ΕΣΠΑ;

  • 55% για Νομό Αττικής (πλην νησιών) και Νομό Θεσσαλονίκης.
  • 65% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες. Να υποβάλουν δηλαδή μεικτές προτάσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με παράλληλες δραστηριότητές τους π.χ. τη μεταποίηση με το εμπόριο ή τις υπηρεσίες με τον τουρισμό.

Η προδημοσίευση του προγράμματος έγινε τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες, στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει και έγκριση του σχεδίου.

Η ίδια Συμμετοχή θα ανέρχεται στο 20% για όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της προκαταβολής, το ποσοστό της οποίας θα ανέρχεται στο 40% επί της δημόσιας δαπάνης.

Ποιες Επιχειρήσεις είναι Επιλέξιμες;

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ και ως 50 εργαζόμενους προσωπικό, έχουν κλείσει 2 διαχειριστικές χρήσεις και ο μέσος κύκλο εργασιών της περασμένης τριετίας είναι:

  • άνω των 50.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
  • άνω των 30.000 ευρώ μέχρι για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
  • και άνω των 30.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

Οι κτιριακές δαπάνες περιλαμβάνουν την δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και η αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και ποσοστό έως 100% για την θεματική ενότητα τουρισμού (π.χ. καταλύματα).

Οι λοιπές δαπάνες αφορούν προμήθεια νέου εξοπλισμού απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης, προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού κλπ.

 

 

 

 Γνωμικά Εργασίας
 Γνωμικά Εργασίας
 Αποφθέγματα Εργασίας
 Ρητά Εργασίας
 Ρήσεις Εργασίας
 Gnomika Egrasia
 ΕΣΠΑ
 Σύγχρονη Επιχείρηση
 Γυναικεία επιχείρηση
 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ
 Ιστοσελίδες του Site  Προετοιμασία 
Proficiency για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ!

Proficiency ECPE

με ανάλυση όλων των ασκήσεων στα Ελληνικά! 


Καθηγητής Αγγλικών

Γίνε Καθηγητής Αγγλικών ξεκινώντας από ΕΔΩ


Εξετάσεις Lower


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER

Πέρασε κι ΕΣΥ,
το TOEIC, το FCE, το Michigan ή το Κρατικό κι απόκτησε την πιστοποίηση γλωσσομάθειας! Πάτησε
ΕΔΩ