ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

 


ΕΣΠΑ: 3 Νέα Προγράμματα ESPA
θα τρέξουν από το Υπουργείο
Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο 2009

Τρία Νέα Προγράμματα αναμένεται να τρέξουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κος Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη τύπου.

Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του προγράμματος "Επιχειρώ" παρουσιάστηκαν τρεις νέες δράσεις:

  • Σύγχρονη Επιχείρηση 2009

  • Διαπιστευθείτε 2009

  • Στηρίζω 2009

Οι τρεις αυτές δράσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 184 εκατομμύρια ευρώ, με δημόσια δαπάνη 92 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις είναι 50%, ενώ στις νησιωτικές περιοχές κάτω των 5.000 κατοίκων, καθώς επίσης στις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές το ποσοστό επιδότησης ανεβαίνει στο 60%. Μερικά στοιχεία για τα Προγράμματα ακολουθούν παρακάτω:

Σύγχρονη Επιχείρηση 2009

Το πρόγραμμα “Σύγχρονη Επιχείρηση 2009” που είναι και το μεγαλύτερο από τα τρία, αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού και αποσκοπεί στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ασφάλεια, στην ποιοτική αναβάθμιση και στην υψηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην καινοτομία, στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε όλα αυτά που αντιστοιχούν στη λέξη “ποιότητα” στο χώρο των επιχειρήσεων.

Μερικές από τις “Επιλέξιμες” δαπάνες του Προγράμματος θα είναι οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Πιστοποίηση, η Διαμόρφωση χώρων, και ο εξοπλισμός για Η/Μ, καθώς και για hardware & software. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν, θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα τουλάχιστον από 01/01/2007, να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών ≥ €30.000 κατά τα έτη 2007 & 2008, και επίσης να έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία.

Διαπιστευθείτε 2009

Το δεύτερο πρόγραμμα “Διαπιστευθείτε 2009” αφορά πάλι στο χώρο της ποιότητας και της πιστοποίησης, αλλά στοχεύει στις επιχειρήσεις στην ενίσχυση φορέων και εργαστηρίων δοκιμών για την αρχική διαπίστευσή τους ή την επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους. Προωθεί με άλλα λόγια, στον εκσυγχρονισμό φορέων που πιστοποιούν ήδη επιχειρήσεις! Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη.

Στηρίζω 2009

Η Τρίτη δράση ονομάζεται “Στηρίζω 2009”, η οποία δεν έχει σχέση με την πιστοποίηση όπως τα δύο προηγούμενα προγράμματα, αλλά αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις του τομέα της Μεταποίησης, που απασχολούν έως και 9 άτομα, οι οποίες θέλουν να καλύψουν άμεσες και σημαντικές ανάγκες τους. Οι δαπάνες που μπορεί να κάνει κάποια επιχείρηση κυμαίνονται από 10 χιλ ευρώ έως 60 χιλ. ευρώ. Αφορά Υφιστάμενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες:

  • Δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης
  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με Μέσο Όρο κύκλου εργασιών από €20.000 – €2 εκ.
  • Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο Μέσος Όρος του κύκλου εργασιών, την τελευταία τριετία, πρέπει να είναι από €20.000 – €2 εκ.
  • Απασχολούσαν από 0 έως και 9 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά το 2008

Μερικές από τις επιλέξιμες δαπάνες θα είναι ο εξοπλισμός, κτιριακές επεμβάσεις και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης & προβολής και κάποιες άλλες άυλες δαπάνες όπως μεταφορά τεχνογνωσία, κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα αυτά θα έχουμε όταν Προκηρυχθούν τον Σεπτέμβριο. Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των προγραμμάτων σε Power-Point από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κο Γιώργο Αναστασόπουλο.

 

 

 

 Γνωμικά Εργασίας
 Γνωμικά Εργασίας
 Αποφθέγματα Εργασίας
 Ρητά Εργασίας
 Ρήσεις Εργασίας
 Gnomika Egrasia
 ΕΣΠΑ
 Σύγχρονη Επιχείρηση
 Γυναικεία επιχείρηση
 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ
 Ιστοσελίδες του Site  Προετοιμασία 
Proficiency για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ!

Proficiency ECPE

με ανάλυση όλων των ασκήσεων στα Ελληνικά! 


Καθηγητής Αγγλικών

Γίνε Καθηγητής Αγγλικών ξεκινώντας από ΕΔΩ


Εξετάσεις Lower


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER

Πέρασε κι ΕΣΥ,
το TOEIC, το FCE, το Michigan ή το Κρατικό κι απόκτησε την πιστοποίηση γλωσσομάθειας! Πάτησε
ΕΔΩ