ΕΡΓΑΣΙΑ

 


Μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ
Κριτήρια για απόκτηση μορίων

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα κριτήρια μοριοδότησης των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για θέσεις στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ είναι:

Εργασιακή Εμπειρία υπολογίζεται σε μήνες

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης

Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ ή δεύτερος τίτλος σπουδών

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Βαθμός Τεστ Δεξιοτήτων

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εργασιακή Εμπειρία υπολογίζεται σε μήνες

στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

Μεταπτυχιακός τίτλος  σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Βαθμός Τεστ Δεξιοτήτων

 

Ζήτησε κι ΕΣΥ ΤΩΡΑ το εντελώς ΔΩΡΕΑΝ   
e-Περιοδικό
€μπορικό Οπλοστάσιο
συμπληρώνοντας
το e-mail σου στην παρακάτω φόρμα εγγραφής!

Για να λαμβάνεις
το
ΔΩΡΕΑΝ
€μπορικό Οπλοστάσιο
γράψε το email σου:


 

 Γράψε τα γράμματα
στο 
παρακάτω πεδίο: