ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

 


Μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ
Κριτήρια για απόκτηση μορίων

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα κριτήρια μοριοδότησης των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για θέσεις στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ είναι:

Εργασιακή Εμπειρία υπολογίζεται σε μήνες

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης

Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ ή δεύτερος τίτλος σπουδών

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Βαθμός Τεστ Δεξιοτήτων

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εργασιακή Εμπειρία υπολογίζεται σε μήνες

στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

Μεταπτυχιακός τίτλος  σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Βαθμός Τεστ Δεξιοτήτων

 

 

 

 

 Γνωμικά Εργασίας
 Γνωμικά Εργασίας
 Αποφθέγματα Εργασίας
 Ρητά Εργασίας
 Ρήσεις Εργασίας
 Gnomika Egrasia
 ΕΣΠΑ
 Σύγχρονη Επιχείρηση
 Γυναικεία επιχείρηση
 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ
 Ιστοσελίδες του Site  Προετοιμασία 
Proficiency για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ!

Proficiency ECPE

με ανάλυση όλων των ασκήσεων στα Ελληνικά! 


Καθηγητής Αγγλικών

Γίνε Καθηγητής Αγγλικών ξεκινώντας από ΕΔΩ


Εξετάσεις Lower


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER

Πέρασε κι ΕΣΥ,
το TOEIC, το FCE, το Michigan ή το Κρατικό κι απόκτησε την πιστοποίηση γλωσσομάθειας! Πάτησε
ΕΔΩ