ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

 

IKY Σπουδάστε Δωρεάν! Προϋποθέσεις για πανεπιστημιακές σπουδές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ου θα βρείτε τις 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ου θα βρείτε τις 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ου θα βρείτε τις 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές Ευκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
υκαιρίες σπουδών σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα προσφέρουν οι 350 υποτροφίες που βρίσκονται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Πολλά από τα προσφερόμενα προγράμματα προβλέπουν μάλιστα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Σε αγώνα δρόμου αποδύονται όλο και περισσότεροι νέοι προκειμένου να αποκτήσουν μια υποτροφία. Σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, χιλιάδες νέοι και κυρίως οι «άριστοι» σε επίπεδο σπουδών ψάχνουν απεγνωσμένα προκειμένου να εντοπίσουν μια υποτροφία της αρεσκείας τους. Η διαδικασία αυτή είναι συχνά πολύπλοκη με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ένας και μόνο οργανισμός που να συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες. Και έτσι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ψάχνουν αδιάκοπα ανάμεσα σε δεκάδες φορείς, αφού κάθε χρόνο παρέχονται χιλιάδες υποτροφίες. Στη χώρα μας ο βασικός φορέας διαχείρισης των υποτροφιών, τις οποίες χορηγεί η ελληνική κυβέρνηση είναι το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο προκηρύσσει ετησίως υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ χορηγεί και χρηματικά ποσά για προπτυχιακές σπουδές. Ωστόσο, πέρα από το ΙΚΥ, υποτροφίες δίνουν και εκατοντάδες άλλοι φορείς: Υπουργεία, Πανεπιστήμια, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, Κληροδοτήματα, Ιδρύματα, Κυβερνήσεις άλλων χωρών, ιδιώτες κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Οι 350 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές. Δωρεάν σπουδές απο 9 φορείς | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για υποτροφίες που θα σου επιτρέψουν να σπουδάσεις δωρεάν από το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών;

  

Εξαιρετικά μεγάλο αριθμό υποτροφιών δίνουν οι ιδιώτες, δηλαδή τα κληροδοτήματα, και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις βασικό ρόλο παίζει η καταγωγή του φοιτητή και βέβαια η επιμέλεια που δείχνει στις σπουδές τους.   

 

 Γενικότερα πάντως οι βασικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην απονομή των υποτροφιών είναι: ο βαθμός πτυχίου, οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία, η καλή γνώση της ξένης γλώσσας, η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο και η οικονομική κατάσταση.  

 

Όπως τονίζει στο «Εθνος» η πρόεδρος του ΙΚΥ, κ. Εφη Μπάσδρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει «τρομακτικό ενδιαφέρον για υποτροφίες και κυρίως για μεταπτυχιακές σπουδές. Μεγάλο επίσης ενδιαφέρον υπάρχει για τις ανθρωπιστικές σπουδές, καθώς είναι υποτροφίες που δεν βρίσκουν εύκολα οι φοιτητές».  

 

Η τεράστια ζήτηση που υπάρχει για τις υποτροφίες αλλά και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν είχαν κάποια σύνδεση των υποτροφιών με την αγορά εργασίας οδήγησε από φέτος το ΙΚΥ να προχωρήσει σε μια καινοτόμο πρωτοβουλία, δηλαδή ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών με την ονομασία (2+2). 

 

 Όπως μας εξηγεί η κ. Μπάσδρα, «αφορά στη χορήγηση από το ΙΚΥ υποτροφιών πρώτου κύκλου σπουδών (μάστερ) με τη συνηθισμένη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών.  

 

Όμως στη διάρκεια των σπουδών τους, των δύο χρόνων, οι υπότροφοι για την απόκτηση εμπειρίας θα εργάζονται σε κάποια επιχείρηση με συνάφεια στο αντικείμενο σπουδών τους. Μετά το μάστερ η επιχείρηση αυτή θα είναι υποχρεωμένη να προσλάβει με θέση αποκλειστικής απασχόλησης τον μεταπτυχιακό υπότροφο για δύο χρόνια.  

 

Έτσι ο υπότροφος θα αποκτά εμπειρία, την οποία θα αξιοποιήσει στη δουλειά του, με πιθανότητες να συνεχίσει να δουλεύει σε ίδια επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά και η επιχείρηση θα έχει έναν άριστο εργαζόμενο και θα εμπλουτίσει το δυναμικό της.

 

 Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια τέτοια συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, αλλά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις».  

 

Στα σχέδια του ΙΚΥ είναι σύντομα να μπορέσει να προχωρήσει και στην παροχή φοιτητικών δανείων με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο, τα οποία θα αρχίζουν ν΄ αποπληρώνονται όταν ο φοιτητής ξεκινήσει να εργάζεται, κάτι που κάνουν εδώ και χρόνια πολλά μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Όπως χαρακτηριστικά λέει η πρόεδρος του ΙΚΥ, η Πολιτεία πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στις υποτροφίες και να στηρίξει τη νεολαία της αριστείας, αφού αυτή είναι το μέλλον της χώρας μας. «Η παιδεία είναι η μόνη μας ελπίδα και ο εθνικός μας πλούτος.

Γίνε καθηγητής αγγλικών κι απόκτησε πρόσβαση σε όλα τα αγγλόφων πανεπιστήμια, καθώς ψάχνεις την κατάλληλη υποτροφία!

.. αν θέλεις να προετοιμαστείς οικονομικά για το Proficiency,
σου προσφέρεται το
 ΜΟΝΑΔΙΚΟ
 
Course Προετοιμασίας Proficiency
για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ
! ...

με ανάλυση όλων των ασκήσεων στα Ελληνικά! 
 

 

 

Mini ECPE Listening TEST Proficiency ECPE

Λάθη ECPE

 
Ολοκληρωμένο
On-Line Πρόγραμμα
Προετοιμασίας
! 

Full ECPE TestsΤο πλήρες πρόγραμμα σου προσφέρεται μέσω των 4 βιβλίων,
 2 cd, 1 DVD και 18 αναλυτικών ΕΝΟΤΗΤΩΝ εντός του συμπληρωματικού
site
 με την ανάλυση όλων των ασκήσεων, διορθωμένες εκθέσεις και τεστ λεξιλογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, πάτησε
ΕΔΩ 


 

 

 

 

 

 

 Γνωμικά Εργασίας
 Γνωμικά Εργασίας
 Αποφθέγματα Εργασίας
 Ρητά Εργασίας
 Ρήσεις Εργασίας
 Gnomika Egrasia
 ΕΣΠΑ
 Σύγχρονη Επιχείρηση
 Γυναικεία επιχείρηση
 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ
 Ιστοσελίδες του Site  Προετοιμασία 
Proficiency για ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥΣ!

Proficiency ECPE

με ανάλυση όλων των ασκήσεων στα Ελληνικά! 


Καθηγητής Αγγλικών

Γίνε Καθηγητής Αγγλικών ξεκινώντας από ΕΔΩ


Εξετάσεις Lower


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER

Πέρασε κι ΕΣΥ,
το TOEIC, το FCE, το Michigan ή το Κρατικό κι απόκτησε την πιστοποίηση γλωσσομάθειας! Πάτησε
ΕΔΩ